כמ"מ - שתיל, תאריך פרסום: 03.8.2015

חוברת זו נועדה לסייע לרשויות מקומיות באזורים פריפריאליים לקדם פיתוח כלכלי מקומי באמצעות רכש מקומי. מדיניות הרכש המקומי מבוססת על שילוב עסקים מקומיים במהלכי הרכש של הרשויות באופן שיבטיח הפנייה של המשאבים הציבוריים המנוהלים על ידן לטובת פיתוח כלכלת המקום, ושיפור רמת החיים הכלכלית והחברתית.

החוברת מציגה את התועלות הטמונות בקיומו של רכש מקומי בעבור הרשויות המוניציפאליות וכן דנה במסגרת הכללים הנגזרים מחובת המכרזים תוך אזכור חקיקה ופסיקה בנושא.

 

*החוברת אינה מהווה חוות דעת משפטית.

 

כתיבה: עירית פורת ודר' גילי ברוך

סייעו בהכנת החוברת: אסף רז, שתיל ;יואל רובין, מט"י נגב מזרחי, ירוחם; זוהר דביר, "שילובים"; דר' ליה אטינגר, מרכז השל לקיימות; עבד עאסלי, מכון ראות, עו"ד מורן כהן-תורג'מן, משרד עורכי הדין צמח-שאשא.

הדפסה