לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

שעות לימודים

14:00-20:00

מקום ההשתלמות

התוכנית תנדוד במקומות שונים בירושלים, תל אביב ובת ים

תאריכי ההשתלמות

13.1,27.1

מחיר ההשתלמות

300 ש"ח

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732445192

אימייל

erank@shatil.nif.org.il

איש הקשר

ערן קליין