קול קורא לכינון ועדת היגוי ליצירת תוכנית כוללת לאתרי העתיקות באגן ההיסטורי של ירושלים
 
ארגון עמק שווה מקדם תוכנית מתאר כוללת לאתרי עתיקות באגן ההיסטורי של ירושלים.
זה כבר קיימת בציבור הכרה רחבה בצורך בתוכנית אב כוללת לשימורם ולפיתוחם של האתרים הארכיאולוגים באזור האגן הקדוש. היעדר תוכנית כזאת מהווה מכשול בשמירה על ירושלים כעיר פלורליסטית.
בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מדאיגה במאבק על אתרים בירושלים; אתרים אלו נעשו כלי לביסוס כוחן של קבוצות אינטרסנטיות על חשבון שמירת העתיקות ושימור המורשת הרב גונית של ירושלים העתיקה. מטרתה של התוכנית תהיה אפוא להגן על המורשת התרבותית העשירה של העיר.
 
בתוך כך תציע התוכנית קריטריונים לניהול וייצוג של המבנים ההיסטוריים והארכיאולוגיים באופן שיבטא את עושרה התרבותי של ירושלים. ועדת ההיגוי תתייחס גם לצורך למצוא איזון בין צרכי שימור עתיקות ומורשת מצד אחד לצרכי תכנון ופיתוח מצד שני. המלצות הוועדה לתוכנית המתאר תתכתבנה עם חוקי העתיקות, התכנון והשימור בישראל ותתבססנה על האמנות הבינלאומיות של איקומוס (ICOMOS) ואונסק"ו (UNESCO).  
 
אנו פונים לנשות ואנשי מקצוע, לנשות ואנשי אקדמיה ולבעלי/ת עניין ליצור מתווה עקרונות לתוכנית כוללת לאתרי העתיקות בירושלים. אנו מזמינים אנשים מן התחומים הבאים: ארכיאולוגיה, תכנון ערים, אדריכלות, הוראת דרך וכן אנשי דת, אנשי שימור וכל מי שיש לו/ה רצון לעסוק בנושא. הקבוצה  פתוחה לתושבים ובעלי עניין הגרים באזור האגן היסטורי/הקדוש.
 
התוכנית
המפגש הראשון יתקיים בירושלים באוקטובר 2015, ולאחר מכן תתכנס הוועדה בירושלים אחת לחודש במשך חמישה חודשים לניסוח מסמך ראשוני.
באביב 2016 יקיים עמק שווה כנס ציבורי שבו תציג הוועדה את המלצותיה. חברי/ות ועדת ההיגוי ישתתפו במצגות ובמושב דיון.
 
כל אחד מן הנרשמיםות מתחייב/ת:
·         להגיע ל-5 פגישות בין אוקטובר 2015 למארס 2016, שתתקיימנה בירושלים
·         לנסח ולהציג מסמך קצר המתייחס לנושא ספציפי
·         להשתתף בכנס ב-2016
 
התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא 27 בספטמבר 2015. 
המועמדים/ות מתבקשים/ות לשלוח קו"ח קצרים ופיסקה המתארת את הקשר שלהם לנושא. 
את הפרטים נא לשלוח ל-talya@alt-arch.org ולציין מספר טלפון וכתובת מייל. 
 
 
نداء لتأسيس لجنة توجيه بهدف وضع خطة شاملة للمواقع الأثرية في الحوض التاريخي في القدس 
 
تسعى مؤسسة "عمق شفيه" لوضع خطة هيكلية شاملة للمواقع الأثرية في الحوض التاريخي للقدس.
هناك إجماع في أوساط الرأي العام بضرورة وضع مخطّط توجيهي شامل لحفظ وتطوير المواقع الأثرية في منطقة الحوض المقدّس. عدم وجود خطة من هذا النوع يعرقل الحفاظ على القدس كمدينة تعدّدية.
 
غير أننا نشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا مُقلقًا في الصراع على المواقع الأثرية في القدس؛ فقد تم تحويل هذه المواقع إلى أداة لبناء مركز قوة لمجموعات منتفعة، على حساب الحفاظ على الآثار وعلى التراث التّعددي الذي يميّز القدس القديمة. الهدف من الخطة هو إذن حماية التراث الثقافي الغني للمدينة.
 
ستشمل الخطة معايير لإدارة وتمثيل المباني التاريخية والأثرية على نحو يعكس ثروة القدس الثقافية. كما ستتطرّق لجنة التوجيه إلى ضرورة إحداث توازن بين حاجات حفظ الأثريات والتراث من جهة وبين حاجات التخطيط والتطوير من جهة أخرى. ستتلاءم توصيات اللجنة بالنسبة للخطة الهيكلية مع قانون الأثريات، التخطيط والحفظ في إسرائيل، كما ستعتمد على المواثيق الدولية لإيكوموس (ICOMOS) واليونسكو (UNESCO).
 
نتوجّه بهذا إلى المختصّات والمختصّين، الأكاديميات والأكاديميين والمعنيّات/ين بالأمر لتقديم مخطط مبادئ يشكل أساسًا لخطة شاملة للمواقع الأثرية في القدس. ندعو العاملين في المجالات التالية: علم الآثار، تخطيط المدن، الهندسة المعمارية، الإرشاد، رجال الدين، مجال الحفظ والمعنيين بالمساهمة في الموضوع. المجموعة مفتوحة للسكان والمعنيّين بالأمر المقيمين في منطقة الحوض التاريخي المقدّس.
 
 
الخطة
 
يُعقد اللقاء الأول في القدس في تشرين أول (أكتوبر) 2015، وبعدها تلتئم لجنة التوجيه في القدس مرةً واحدة في الشهر لمدة خمسة أشهر، بهدف صياغة وثيقة أوّلية.
في ربيع 2016 ستنظم مؤسسة "عمق شفيه" مؤتمرًا عامًا تطرح فيه اللجنة توصياتها. يشارك أعضاء اللجنة في العروض التقديمية وفي ندوة النقاش.
 
على كلّ فردٍ من المسجّلين/ات الالتزام بما يلي:
·         حضور خمسة لقاءات بين أكتوبر 2015 وآذار 2016، ستنعقد في القدس.
·         صياغة وتقديم وثيقة قصيرة تتطرّق لموضوع محدّد.
·         المشاركة في المؤتمر في 2016.
الموعد الأخير لتقديم الترشيح هو 27 أيلول (سبتمبر) 2015.
على المرشحين إرسال سيرة ذاتية قصيرة وفقرة تشرح علاقتهم بالموضوع  إلى talya@alt-arch.org
 
 
 
Call for Participants in a Steering Committee to draft a comprehensive plan for managing ancient sites in Jerusalem's Historic Basin
 
 
 
The organization Emek Shaveh is promoting a master plan for the management of ancient sites in Jerusalem. As is already widely recognized, there is a need for a comprehensive preservation and development plan for archaeological sites in the Historic Basin. The absence of such a plan poses an obstacle to maintaining Jerusalem as a pluralistic city.
 
In recent years, special interest groups are increasing their struggle to control ancient sites at the expense of preserving the diverse heritage of the Old City of Jerusalem. The aim of the master plan will be to protect the city's rich cultural legacy.
 
The plan will present criteria for management and representation of historic and archaeological structures that incorporate Israeli law and international conventions pertaining to antiquities, particularly those of ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) and UNESCO. The Steering Committee will also address the need to balance priorities of conservation and heritage with those of planning and development.
 
We invite professionals, academics, clergy members and other stake-holders to participate in drafting a document of principles from the following disciplines: archeology, city planning, architecture, education, conservation, and more. The group is open to residents who live in the Historic Basin.
 
The Plan
The first meeting will be held in Jerusalem in October 2015. The committee will convene in Jerusalem once a month for five months to formulate a preliminary document.  
In Spring, 2016 Emek Shaveh will hold a public conference that will present the committee's recommendations. The committee members will participate in presentations and in a discussion session.
 
Participation Requirements:
·         Participate in 5 meetings between October 2015 and March 2016, to be held in Jerusalem
·         Formulate and present a short document relating to a specific subject in the context of the overall plan
·         Participate in the conference in 2016
The deadline for applying is 27 September 2015.
 
Please send a short CV/resume and a paragraph describing your relationship to the subject.
Please send the relevant information to talya@alt-arch.org