בימים אלו יוצאת לדרך התכנית לעידוד השתלבות בני נוער עם מוגבלות בהתנדבות משמעותית ומעורבות חברתית.

התכנית תפעל להרחבת התנדבות נוער עם מוגבלות ולשינוי עמדות בחברה, תוך צמצום החסמים הקיימים, באמצעות פיתוח ידע, בניית תכניות התנדבות חדשות וכלים שונים.

בראשית דרכה תפעל התכנית כפיילוט בשבע רשויות, ובהמשך תוטמע בתפוצה ארצית רחבה.

התכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין ג'וינט ישראל-אשלים, משרד החינוך, עמותת אלווין והמרכז לשלטון מקומי.