עמותת 'בעצמי' מזמינה רשויות מקומיות להפעיל עימה תכנית תעסוקה ורווחה עירונית, עבור התושבים החרדים המתגוררים בתחומן. 'בעצמי' תשקיע משאבים רבים הכוללים: פיתוח, הפעלה, ניהול וכן תקצוב הפעילות בהיקף של כ-450 אלף ₪, לכל רשות בה תופעל תכנית התעסוקה. 'בעצמי' תבחר מבין המציעות שתי רשויות שיענו באופן המיטבי על הקריטריונים המפורטים להלן.