תכנית "מרחב משותף" היא תכנית שמטרתה בניית קבוצת סוכני שינוי שתפתח תפיסת עבודה בין מגזרית לצורך התמודדות אפקטיבית עם סוגיות חברתיות מורכבות בחברה הישראלית.
 
הרכב משתתפי התכנית: כ-30 אנשי מפתח בממשל ובחברה האזרחית בעלי יכולת מנהיגות ועבודת צוות, תודעה חברתית מפותחת, עניין ומחויבות לקידום ממשקים בין מגזריים. תכנית "מרחב משותף" תפעל במסגרת מיזם ממשלה – חברה אזרחית, שותפות בין שבעה משרדי ממשלה והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, הפועל בשנים האחרונות לחיזוק תשתיות ממשק בין מגזריות באמצעות מגוון תכניות.
 
מתוך העבודה המתמשכת במיזם הן עם החברה האזרחית והן עם הממשל, עולה צורך חזק בבניית מרחב משותף, המאפשר היכרות מעמיקה ושיח בין מגזרי. התכנית נשענת על ההנחה שמרכיב חיוני בחוסן החברתי של ישראל מתבטא בטיב העבודה הבין מגזרית. לפיכך, "מרחב משותף" תפעל לחיזוק הזהות המשותפת של משתתפי התכנית המהווים מנהיגים במרחב הציבורי, תוך הכרה בשוני הייחודי של כל מגזר. זאת, על מנת לטייב את הממשק בין הממשל לבין החברה האזרחית ועל מנת למנף את פוטנציאל השותפויות הבין מגזריות.