מסגרת הלימודים

מס' שעות

8

מס' מפגשים

1

שעות לימודים

9:30-16:00

תאריכי ההשתלמות

30/12/15

מחיר ההשתלמות

100 ₪

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732445181

אימייל

avigails@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אביגיל סמילנסקי