Pyc | Eng | عربي | 

אנו שמחים על החלטתכם לפנות לשתיל - הקרן החדשה לישראל, ומקווים כי תוכלו להיעזר בשירותינו.

שתיל מעניק שירותים לארגונים, התארגנויות, יזמים חברתיים וגופים אחרים הפועלים לקידום דמוקרטיה וזכויות אדם ואזרח, צדק כלכלי חברתי וסביבתי, וחברה משותפת ושוויונית המכילה את כלל הקהילות החיות בישראל. אם אתם פועלים למען מטרות אלו, נשמח לסייע לכם באחת מן הדרכים הרבות העומדות לרשותנו. 

הקרן החדשה לישראל פועלת מזה כארבעים שנה לבנייה וחיזוק החברה האזרחית ותשתיות הדמוקרטיה בישראל. שירותי הייעוץ וכלל הסיוע של שתיל ניתנים לארגונים, ליוזמות ולפעילים/ות כחלק ממאמץ זה.
 

השירותים ניתנים בתשלום או באופן מסובסד

כדי לבחון את בקשתכם אנחנו זקוקים למידע על הארגון או ההתארגנות שלכם.  אנא מלאו את השאלון בצורה מפורטת הממחישה ככל הניתן את העשייה שלכם ותנו מס' דוגמאות לפעילויות שלכם, כדיי שנוכל להבין לעומק במה אתם עוסקים ומה הייחודיות שלכם.  באם יש פרטים שאינכם יודעים או אינם רלוונטים, ציינו בבקשה "לא רלוונטי" או "חסר". 

לאחר קבלת השאלון,  נחזור אליכם תוך מספר ימי עבודה, ובמידת הצורך ניצור אתכם קשר טלפוני לבירור מעמיק יותר של בקשתכם. 

חשוב לנו להבהיר כי בתוכן שאלון זה יעשה שימוש לצרכי שתיל בלבד ואנו מקווים כי הוא יאפשר לנו לבנות קשר מוצלח בעתיד.

לבירורים או סיוע במילוי הטופס התקשרו לטלפון 0732-445-360, או פנו בדוא"ל אל  shaar@shatil.nif.org.il 

תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה,

צוות שתיל

 

בקשת פניה לסיוע