קול קורא להגשת תקצירים להרצאה או סדנה לכנס IN - כנס השנתי הארצי להשתלבות אנשים עם מוגבלות בחברה

 
בהמשך להצלחת כנס שיתקיים בחודש יוני 2016 מצורף קול קורא והנחיות להגשת תקציר להצעה להנחיית סדנה או הרצאת הרצאה בכנס. מתוך רצון לאפשר למשתתפי הכנס לעבור תהליכי התפתחות אישיים ומקצועיים משמעותיים ולהוסיף ידע באופן שיתרמו לקידום ופיתוח אפשרות ההשתלבות של אנשים עם מוגבלות, המפגש השנה יתקיים תחת הכותרת אסטרטגיות לשילוב.
 
הכנס יתמקד במידע ומשאבים חדשניים המהווים אסטרטגיות פרקטיות ומשמשים כלים או דרכים לקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בתחומי הפעילות השונים: בחינוך, בפעילות פנאי, בתעסוקה, בדיור, בשירות הצבאי והלאומי.
 
אסטרטגיות אלו מהוות חלק מארגז הכלים של אנשי המקצוע אנשי חינוך ואקדמיה, אנשי עסקים ופעילי תכניות הכשרה תעסוקתית, פעילי תרבות ומקדמי זכויות , הורים, אחים ומסנגרים הלוקחים חלק מדי שנה בכנס. 
 
הכנס יאפשר למשתתפים:
• לרענן את ארגז הכלים העומד לרשותם בתהליך יצירת ההשתלבות
• לבחון מחדש אסטרטגיות ישנות
• לדון בדרכי פעולה נוספות וביכולת שלהם לאמץ אסטרטגיות חדישות
• לבחון את החסרונות והיתרונות של האסטרטגיות העומדות לרשותם
 
כל זאת, במטרה לקדם השתלבות של הפרט בחברה ולפתח חברה מאפשרת השתלבות.
 
מועד אחרון להגשה 24.1.2016