"איפה התכל׳ס?"
המקום בו המחקר במדעי הרוח והחברה פוגש את העולם.
 
התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, בר-אילן מזמינה סטודנטים וחוקרים בתחילת דרכם, מדיסציפלינות שונות, להצטרף אלינו לדיון בנושא המרתק הזה. נשמח לקבל מחקרים מכל תחומי מדעי הרוח והחברה הנוגעים לנושא הכנס. תקצירים באורך של עד 500 מילים ניתן לשלוח לכתובת: kenes.sts.2016@gmail.com
 
תאריך אחרון להגשת תקצירים: 15 בפברואר, 2016
תאריך הכנס: 14 ביוני, 2016