מסגרת הלימודים

מס' שעות

4.5

מס' מפגשים

1

שעות לימודים

9:30-13:30

מקום ההשתלמות

תל אביב

תאריכי ההשתלמות

6.4.2016

מחיר ההשתלמות

150 ש"ח

פרטים ליצירת קשר

טלפון

0732445181

אימייל

avigails@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אביגיל סמילנסקי