- חיפוש מאגר ארגונים ושותפויות -

תנאי שימוש ופרסום באתר

תמצית תנאי השימוש באתר שתיל

  • אתר שתיל מיועד לשרת ארגונים ויחידים ששתיל רואה בחיוב תמיכה בפעילויותיהם וסיוע לצרכיהם.
  • אין שתיל מחוייב לפרסם מידע שנשלח אליו, כולו או חלקו.
  • האתר והתכנים המתפרסמים בו פועלים במלואם בתום-לב. במידה והתגלתה בעיה, יש לפנות למנהלי האתר.
  • שתיל אינו מכיר את כל משתמשי האתר ו/או חלקם, וכן אין ביכולתו לפקח על אמיתות המידע שאלה מוסרים לפרסום. שתיל לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר זה על-ידי משתמשים.
  • שתיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הפעלת האתר, להוסיף או להסיר תכנים, ללא הודעה מראש וללא פיצוי.