קול קורא למנהלים מהשירות הציבורי מהמגזר השלישי ומהמגזר העסקי להצטרף לתכנית מובילים לכידות חברתית.