מסגרת הלימודים

מס' מפגשים

בין ספטמבר לדצמבר 2016

מקום ההשתלמות

באזורים שונים בארץ: גליל, חיפה, תל אביב- יפו ובנגב

תאריכי ההשתלמות

מפגש פתיחה יתקיים ב 8/9/2016, בין השעות 16:00-19:00 ולאחריו 4 סמינרים אחת לחודש

פרטים ליצירת קשר

איש הקשר

שבי ברזילי 0732445307

מרגנית אופיר גוטלר- marganit@shatil.nif.org.il