מסגרת הלימודים

שעות לימודים

9:00-16:00

מקום ההשתלמות

ירושלים

תאריכי ההשתלמות

16.6.16

מחיר ההשתלמות

150 ₪

פרטים ליצירת קשר

אימייל

avigails@shatil.nif.org.il

איש הקשר

אביגיל סמילנסקי