לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

שעות לימודים

9:30-13:30

מקום ההשתלמות

באר שבע

תאריכי ההשתלמות

27.6.2016

מחיר ההשתלמות

100 ₪

פרטים ליצירת קשר

אימייל

einatc@shatil.nif.org.il

איש הקשר

עינת כהן