קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים מזמינה את הציבור להגיש מועמדות לזכייה בפרסים לשנת תשע"ו - 2016.

 

קרן פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים הוקמה ב-4 בדצמבר 1981 מתרומת קרן מרקוביץ-שרייבר מצרפת והנדבנית הגב' אוז'יני שרייבר, ז"ל, בעלת תואר דוקטור כבוד לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב. 
 
מטרת הקרן לעודד ולהמריץ תושבי ישראל שמעשיהם והישגיהם בנושאי איכות החיים ושיפורם מצדיקים עידוד ותמריץ, ופעולות שהדגש בהן הוא בצמיחה של "ארץ-ישראל היפה", במתן פרסים כספיים שנתיים מפירות הקרן.