לשוניות ראשיות

מסגרת הלימודים

מס' שעות

4

מס' מפגשים

1

שעות לימודים

9:30-13:30

מקום ההשתלמות

באר שבע

תאריכי ההשתלמות

25.7.16

מחיר ההשתלמות

50 ₪

פרטים ליצירת קשר

אימייל

einatc@shatil.nif.org.il

איש הקשר

עינת כהן