המומחיות שלנו

צוות היועצות והיועצים שלנו מומחים בתחומם לסיוע ולליווי ארגונים לשינוי חברתי.

לקבלת סיוע משתיל הקרן החדשה לישראל ניתן לבחור את אחד מהשירותים הבאים: